Arkisto | elokuu, 2009

Hyvinkään seudun Vasemmistonuorten kannanotto kaupungin ilmasto- ja energiastrategiaan

23 Elo

Hyvinkään seudun Vasemmistonuoret pitää Hyvinkäälle laadittua energia- ja ilmastostrategiaa ja energiatehokkuusohjelmaa hyvänä ja ajankohtaisena, mutta ei läheskään riittävänä. Ympäristölautakunta toteaa itsekin, että ilmastoasioiden käsittely on strategiassa jäänyt vähäiseksi, ja tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi puuttuvat.

Jos kaikki maailman kunnat ja kaupungit tekisivät yhtä ympäripöyreitä ja haasteettomia strategioita, niin ilmaston lämpeneminen vain kiihtyisi ja toivo olisi pian menetetty. Jatkuvat uudet todisteet ilmastonmuutoksen nopeasta etenemisestä vaativat kaikilta, myös Hyvinkäältä, nopeita ja konkreettisia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi.

Hyvinkään kaupungin pitää toimia aktiivisesti energiankäytön tehostamisen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen puolesta, sekä oltava valmis tekemään tarvittavia investointeja. Valtion ja EU:n taholta tulee hyvin todennäköisesti lähivuosina energiatehokkuuteen liittyviä, kuntia velvoittavia määräyksiä, joihin kannattaisi jo ennalta varautua. Myös Uudenmaan liiton ilmastostrategia on valmisteilla ja voi osaltaan jatkossa vaikuttaa myös Hyvinkään ilmastotyöhön.

Hyvinkään seudun vasemmistonuoret esittävätkin allaolevia asioita lisättäväksi Hyvinkään energia- ja ilmastostrategiaan vuosille 2009-2016 ja energiatehokkuusohjelmaan vuosille 2009-2013.

 

Autoliikenne keskustassa.

 

Osa keskustasta pitää rauhoittaa autoliikenteeltä kokonaan. Hämeenkatu tulee muuttaa kävelykaduksi ainakin Kauppatorin risteyksen ja Kauppalankadun risteyksen väliseltä matkalta. Parkkialueet pitää keskittää keskustan reunamille ja ihmisiä pitää kannustaa kulkemaan keskustassa jalkaisin tai polkupyörällä. Näin saadaan keskustan ilmanlaatu paranemaan, liikenteen melutaso alhaiseksi ja kaupungin viihtyvyys nousemaan. Hämeenkadun ja Jussintorin asiakasmäärät todennäköisesti myös kasvaisivat jalankulkuliikenteen lisääntyessä.

Autoliikenteen väheneminen keskustassa vapauttaisi myös paljon parkkitilaa uudelleenkaavoitukseen. Kun entisiä parkkialueita otetaan rakennuskäyttöön, saadaan keskustan rakennetta aidosti tiivistettyä. Holtitonta autoilua taajama-alueeilla ja keskustassa pitää rajoittaa esimerkiksi hidastetöyssyillä.

 

Joukkoliikenne Hyvinkäällä

 

Hyvinkään liikennettä tulee kehittää jatkossa enemmän joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen ehdoilla. Hyvinkään pitää käynnistää neuvottelut VR:n ja Ratahallintokeskuksen kanssa Martin ja Paavolan seisakkeiden rakentamisesta. Tämä hillitsisi iltapäivän ruuhkia ratkaisevasti ja keventäisi Hyvinkään pääaseman käyttökuormitusta.

Päärautatieasemalle on myös lisättävä polkupyöräpaikkoja. Nykyään telineet täyttyvät jo aamuruuhkan aikaan, eikä myöhemmin asemalle tuleville pyöräilijöille riitä paikkoja lainkaan. Polkupyöriä joudutaan jättämään jopa asemalaiturille, joka voi olla pahimmillaan vakava turvallisuusriski.

Hyvinkään sisäinen joukkoliikenne tarvitsee todellisia rakenteellisia muutoksia. Taksojen alentaminen on hyvä alku, mutta toimivan ja kaupunkilaisia palvelevan joukkoliikenteen luomiseksi muutosten on oltava laajempia. Vuorovälejä on tihennettävä ja linjakarttaa laajennettava. Yhtenä lähtökohtana voisi käyttää Helsinkiin lähtevien lähijunien aikatauluja: jokaiseen Helsinkiin lähtevään junaan pitäisi päästä linja-autolla mistä tahansa Hyvinkäältä.

Hyvinkään energia ja ilmastostrategiassa vuosille 2009-2013 on ehdotettu yhdeksi toimenpiteeksi joukkoliikennetuen kohdistamisen liikennevälineen moottorin vähäpäästöisyyden mukaan. Tämänkaltaisessa kilpailutuksessa johdinbussit ovat ylivoimaisia. Johdinbussit eivät ole pelkästään energiatehokkaampia kuin polttomoottorilla kulkevat linja-autot, ne ovat myös päästöttömiä (erityisesti jos johtimien sähkö tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla.) ja kulkuääniltään lähes äänettömiä.Hyvinkään johdinbussiverkoston ei tarvitse olla pelkkää utopiaa: sekä Ruotsin Landskronassa, että Sveitsin Neuchâtelissa on johdinbusseja, ja molemmat kaupungit ovat asukasmäärältään samaa kokoluokkaa kuin Hyvinkää. Sympaattiset ”trollikat” toimisivat myös turistivalttina ja positiivisena imagonluojana kaupungille.

Techvilla Oy

 

Tampereen teknillisen yliopiston hyvinkään yksikkö teknologiakeskus Techvilla Oy on erikoistunut tutkimaan sekä liikkuvia koneita, että teollisia järjestelmiä. Keskuksen osaamista tulee hyödyntää Hyvinkään ympäristö- ja ilmastoasioiden kehittämisessä. Hyvinkäästä voisi tehdä ”koelaboratorion” esimerkiksi täysin uudenlaisille joukkoliikenneratkaisuille ja Techvillan tietotaitoa voisi käyttää myös uusiutuvien energialähteiden luomisessa Hyvinkäälle. Kaupungin täytyy pyrkiä aktiiviseen yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa, jotta ympäristöstrategioissa saavutetaan paras mahdollinen tulos.

Energia

 

Ympäristölautakunnan tuottamassa energiatehokkuusohjelmassa ehdotetaan Tanssikallion ja Kaupunginsillan päiväkotien lämmitysjärjestelmien totettauttamista aurinkokennoilla ja maalämmöllä. Myös Sveitsin uimalan yhteydessä aurinkoenergian käyttömahdollisuutta ehdotetaan selvitettäväksi.

Tällaiset ehdotukset ovat positiivisia ja ne pitääkin laajentaa koskemaan kaikkia kaupungin hallinnoimia tiloja. Kaikissa kaupungin tiloissa on selvitettävä uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuus ja pyrittävä mahdollisimman suureen toteutusasteeseen.

Myös yrityksiä tulee kannustaa aurinkopaneelien tai tuulivoiman käyttöön tai energiansa hankkimiseen yhtiöiltä jotka tuottavat sähkonsä ekologisesti. Varsinkin suurimmat liiketilat kuten Prisma, ykköskorttelin liikkeet ja KEKO-kauppakeskus pitää velvoittaa kantamaan oma vastuunsa energia ja -ympäristökysymyksistä.

Hyvinkäälle voisi perustaa oman osuuskuntamuotoisen sähköyhtiön, joka sitoutuu tuottamaan energiansa ainoastaan uusiutuvin energialähteiden. Tuulivoimaloiden paikkaa voisi katsoa vaikka Kulomäeltä ja biokaasua voisi tuottaa Hyyppärän hevostiloilla tai maaseutuoppilaitoksella. Tämänkaltaisiakaan ratkaisuja ei tarvitse etsiä kaukaa: Ærøn saari Tanskassa on päättänyt pyrkiä täydelliseen omavaraisuuteen energiantuotatonnossaan. Tästä tavoitteesta oli vuonna 2008 saavutettu jo 80%. Myös Ruotsin Kristianstadissa on päättänyt luopua kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

 

Kierrätys

Hyvinkään kaupungin pitää edistää ja rohkaista kaupunkilaisia kierrättämään enemmän, ja tarjota siihen paremmat mahdollisuudet lisäämällä kierrätyspisteiden määrää. Hyvinkää voisi olla edelläkävijänä kierrätyksessä ja näyttää mallia muille Suomen kunnille. Kokeilemisen arvoisia olisi keskusta-alueella sijaitsevat pienet kierrätyspisteet. Esimerkiksi Saksassa julkisilla paikoilla (metroasemilla, bussipysäkeillä, rautatieasemilla ja aukiolla) on pieniä kierrätyspisteitä, jossa on tavalliset roskapöntöt erikseen paperille, pahville, lasille ja sekäjätteelle. Kyseessä on yksinkertainen ajatus, jolla saadaan vähennettyä sekajätteen määrää.

Myös isojen kierrätyspisteiden lukumäärää tulee lisätä ja kaikki kierrätysastiat pitää keskittää samalle paikalle. Esimerkiksi tilanne, jossa pahvijätteet joutuu kuljettamaan eri kaupunginosaan kuin lasit ja peltitölkit, on hankala ja aikaavievä. Tällöin kierrätysreissu tulee herkästi hoidettua autolla, joka ei ole järkevää. Jokaisessa kaupunginosassa pitäisi olla enemmän kuin yksi kierrätyspiste.

%d bloggaajaa tykkää tästä: